Kiinteistöjohtaminen palveluna

Kaikki vaiheet kaavoituksesta ylläpitosopimuksiin, nopeasti ja joustavasti.

Liikepaikkaverkoston optimointi ja elinkaarihallinta

Toimintaympäristön analysointi paikkatieto-ohjelmaa hyödyntäen varmistaa oikein kohdistetut toimenpiteet.

Kauppakeskusten saranat kulumaan, lisää kassavirtaa

Oikein rakennettu tarjontakokonaisuus lisää kiinnostavuutta.

Taloudelliset analyysit ja ennusteet

Pitkän tähtäimen suunnitelmat ja ennusteet avaavat näkymän tulevaisuuden haasteista ja mahdollisuuksista.

Kiinteistönpidon johtaminen palveluna

Tarpeen mukaan, ilman kiinteitä kuluja

Aina kannattaa ottaa yhteyttä.

Pieni tai suuri projekti, kaikki käy. Ei enää rekrytoinnin haasteita tai suuria konsulttikustannuksia. Tehdään vaiheistettu projekti tarpeen mukaan, joustavasti ja nopeasti.

Kaupalliset palvelut mukautuvat asiakkaan tarpeeseen.

Niin myös MV Liiketiloissa.